17.10.2022 – 18.1.2023 KAINUU

Vuorovaikutus- ja asiakaspalveluosaaminen ovat taitoja, joita työnantajat arvostavat

Koulutuksessa vahvistuu ammatti-identiteetti erilaisissa asiakaskohtaamisissa. Koulutuksessa keskitytään myös tunnetyöskentelyyn ja stressinhallintaan, jotka tukevat itsetuntoa uusissa ammatillisissa haasteissa.

Koulutuksen sisältö:
1. Hyvä asiakaspalvelija
2. Vuorovaikutustaidot työelämässä ja asiakaspalvelussa
3. Itsensä johtaminen
4. Erilaiset asiakastyypit /erilaisten ihmisten kohtaaminen työelämässä
5. Monikanavainen asiakaspalvelu
6. Myyntityö ja palvelukonsepti
7. Työhyvinvointi
8. Haasteelliset asiakaskohtaamiset ja -tilanteet
9. Asiakaspalveluenglanti
10. Työnhaku- ja työelämätaidot

Koulutus on monimuoto-opiskelua

  • 20 pv lähiopetusta Kajaanissa
  • 5 pv verkkokoulutusta
  • 10 pv itsenäistä opiskelua
  • 30 pv työssäoppimista
  • Henkilökohtaista ohjausta

Koulutus on tarkoitettu Kainuun kokeilualueen kuntien ja TE-toimiston asiakkaina oleville alle 30-vuotiaille asiakaspalvelualojen työnhakijoille.

Ota yhteyttä