Koulutukseltani olen laillistettu psykologi (PsM) ja integratiivinen psykoterapeutti. Olen työskennellyt terveydenhuollossa psykologin tehtävissä vuodesta 2012 alkaen. Koulutusavaimella teen psykoterapiatyötä, myös Kelan kuntoutuspsykoterapiaa.

Integratiivinen psykoterapia rakentuu terapeutin ja asiakkaan toimivalle ja luottamukselliselle yhteistyösuhteelle. Psykoterapian tavoitteista ja työskentelytavoista neuvotellaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Työskentelyotteeni on aktiivinen, lämmin ja yhteiseen ihmettelyyn kannustava. Ajattelen, että psykoterapian keskeinen tehtävä on mahdollistaa elävämpää ja mutkattomampaa suhdetta omaan itseen, toisiin ihmisiin ja omaan elämään. Työskentelyssäni on keskeistä asiakkaan tunnekokemuksen arvostaminen ja näkyville tuominen. Vaikealtakin tuntuva tunne voi olla viisas viestintuoja, kun sitä asetutaan kiinnostuneesti kuulemaan. Vuorovaikutuksen asettumisen tavat ja keho-mieliyhteyden merkitys tunnesäätelyssä ovat psykoterapeuttina erityisen lähellä sydäntäni.