Kevään koulutukset ja valmennukset ovat käynnistyneet Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Työnhakijoille on tarjolla useita erilaisia koulutuksia ja valmennuksia työnhaun ja ammatinvalinnan tueksi sekä osaamisen kehittämiseksi.

Kainuussa on mahdollisuus päästä palvelutarpeen arvioon, ns. Starttiin, jossa yhdessä kartoitetaan osaamista ja palveluita, joista olisi apua työllistymisessä.  Vaihtoehtona on esimerkiksi henkilökohtainen työhönvalmennus, jossa saa  ohjausta mm. persoonallisten tämän päivän CV:n ja hakemusten hiomiseen, sopivien työpaikkojen etsimiseen ja haastatteluun valmistautumiseen. Keväällä on useita ryhmämuotoisia työnhakuvalmennuksia niin lähitoteutuksena kuin verkossa. Uravalmennuksessa voi taas pohtia uusia työvaihtoehtoja tai koulutuspolkuja uuteen ammattiin – myös psykologin tukemana. Ohjauksellisessa uraryhmässä itsetunto vahvistuu ja löytää uusia näkökulmia tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Työvoimakoulutuksena on helmikuussa tarjolla uusi ja monipuolinen nuorille suunnattu Asiakaspalvelualan osaaja -työvoimakoulutus.

Pohjois-Pohjanmaalla on kevään aikana eri kohderyhmille suunnattuja Apua työnhakkuun -valmennuksia, joissa saa konkreettista tukea ja monipuolisia vinkkejä työnhakuun ja valmennuksen jälkeen myös henkilökohtaista ohjausta. Esihenkilö-, tiimityövalmiudet- ja hanketyöosaaja -työvoimakoulutus toteutetaan verkossa, jolloin siihen on mahdollista osallistua kaikki pohjoispohjanmaalaiset työnhakijat, jotka haluavat kehittää näitä taitoja.

Lisätietoa löytyy Alkavat työelämävalmennukset sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistojen kotisivuilta

Kainuu: https://toimistot.te-palvelut.fi/kainuu
Pohjois-Pohjanmaa: https://toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa

Kysy lisää – katsotaan yhdessä sinulle sopiva palvelu 🙂
Silja Kauppinen
silja.kauppinen@koulutusavain.fi | 040 527 2125