Toimin vastaavana kouluttajana ja valmentajana työnhakijoille, urasuunnittelijoille, työtekijöille, esimiehille ja työyhteisöille suunnatuissa koulutuksissa ja valmennuksissa.

Koulutukseltani olen aikuiskasvatustieteen kandidaatti ja ammatillinen opettaja, lisäopintoina olen suorittanut työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot sekä työhyvinvoinkoordinaattorikoulutuksen. Urapolkuuni sisältyvät myös mielenterveyshoitajan tutkinto sekä tiedottajan opinnot. Näiden kaikkien opintojen ja pitkän työkokemuksen tuotoksena on syntynyt, teoria- ja menetelmäosaamisen lisäksi, vahva ymmärrys aikuisesta oppijana eri toimintaympäristöissä ja – tilanteissa ja tämän arvioinkin osaamiseni ja ohjaustyöni vahvuudeksi. Kohtaan työssäni myös paljon erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, joilla on halu kehittää itseään ja osaamista joko työnhakijana tai työntekijänä sekä saada uusia näkökulmia omaan urapolkuunsa. Nämä kohtaamiset ovat työtekemiseni suola ja sokeri sekä jatkuvan oppimisen tae.

Työhyvinvointiin sekä työyhteisöviestintään liittyvät asiat ovat nekin lähellä sydäntäni ja ovat teemoja, joita olemme käsitelleen monenlaisten työyhteisöjen ja ryhmien kanssa.

Vanha kansansanonta ”Valoa on enemmän kuin ikkuna näyttää”  on toiminut ja yhä toimii työskentelyni ja elämän asenteeni mottona.