Työnhakija, oletko kiinnostunut esihenkiö- tai tiiminvetotehtävistä? Tai haluaisitko kenties kehittää projektitaitojasi?

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ja syventää työnhakijoiden ammattitaitoa toimia erityyppisissä esihenkilö- tiiminveto- ja projektityötehtävissä.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti alle 30-vuotiaille pohjois-pohjanmaalaisille työnhakijoille, joilla on ammattikorkea- tai yliopistokoulutus tai työkokemusta omaa koulutustaan vastaavan alan tehtävistä. Valittavilla tulee olla valmiuksia ja halua työskennellä esihenkilö- tiiminveto- ja/tai projektityötehtävissä.

Opiskelijavalinta tehdään haastatteluiden perusteella.

Koulutuksen ajankohta 21.8. – 11.12.2023.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan verkossa Teams-ympäristössä lukuun ottamatta työssäoppimisen jaksoa.

Koulutus kestää yhteensä 80 päivää, joista

  • 30 pv on ryhmämuotoista opetusta verkossa (läsnäolovelvoite)
  • 15 pv itsenäistä etäopiskelua (yksilö- ryhmätehtäviä) ja
  • 35 pv työssäoppimista

Lisäksi koulutus sisältää henkilökohtaista ohjausta.

Koulutuksen sisällöt

Orientaatio- ja jatkuvan oppimisen moduuli

Koulutusmoduuli 1 – Johtajuus ja esihenkilötyö

Perehdytään tämän päivän työyhteisön ja ihmisten johtamiseen sekä esihenkiötyön keskeisiin elementteihin. Tehdään oma johtamisominaisuuksien kartoitus.

Koulutusmoduuli 2 – Tiimitoiminta

Perehdytään tiimitoiminnan perusteisiin ja edellytyksiin sekä tiimiosaamiseen. Tarkastellaan omia tiimityövalmiuksia.

Koulutusmoduuli 3 – Kehittämishanketoiminta

Perehdytään projektimuotoiseen työhön, suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin.

Koulutusmoduuli 4 – Työsssäoppiminen

Koulutus sisältää 35 pv työssäoppimista. Työssäoppimisen voi suorittaa eri tavoin.

Koulutusmoduuli 5 – Työnhakuvalmiudet

Koulutus sisältää keskeisimpiä työnhaun valmiuksia tukevia sisältöjä mm. oman osaamisen tunnistaminen ja tuotteistaminen, modernit työnhaun asiakirjat, työllistymissuunnitelman laadinta

Tulevaisuuden jatkosuunnitelma ja päätös

Lisätiedot ja haku

Koulutukseen haetaan työmarkkinatorilta, haku 31.7.2023 saakka.
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/713780

Lisätietoja koulutuksesta antaa Eija Leinonen, eija.leinonen@koulutusavain.fi, p. +358 50 302 2262

Koulutusavain Oy, Asemakatu 37 A, 90100 Oulu

PKY-laatusertifikaatti