Työnhakija, oletko kiinnostunut esihenkiö- tai tiiminvetotehtävistä? Tai haluaisitko kenties kehittää projektitaitojasi?

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ja syventää työnhakijoiden ammattitaitoa toimia erityyppisissä esihenkilö- tiiminveto- ja projektityötehtävissä.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti alle 30-vuotiaille pohjois-pohjanmaalaisille työnhakijoille, joilla on ammattikorkea- tai yliopistokoulutus tai työkokemusta omaa koulutustaan vastaavan alan tehtävistä. Valittavilla tulee olla valmiuksia ja halua työskennellä esihenkilö- tiiminveto- ja/tai projektityötehtävissä.

Opiskelijavalinta tehdään haastatteluiden perusteella.

Koulutuksen ajankohta 15.8 – 2.12.2022.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan verkossa Teams-ympäristössä lukuunottamatta työssäoppimisen jaksoa.

Koulutus kestää yhteensä 80 päivää, joista

  • 30 pv on ryhmämuotoista opetusta verkossa (läsnäolovelvoite)
  • 15 pv itsenäistä etäopiskelua (yksilö- ryhmätehtäviä) ja
  • 35 pv työssäoppimista

Lisäksi koulutus sisältää henkilökohtaista ohjausta.

Koulutuksen sisällöt

Orientaatio- ja jatkuvan oppimisen moduuli

Koulutusmoduuli 1 – Johtajuus ja esihenkilötyö

Perehdytään tämän päivän työyhteisön ja ihmisten johtamiseen sekä esihenkiötyön keskeisiin elementteihin. Tehdään oma johtamisominaisuuksien kartoitus.

Koulutusmoduuli 2 – Tiimitoiminta

Perehdytään tiimitoiminnan perusteisiin ja edellytyksiin sekä tiimiosaamiseen. Tarkastellaan omia tiimityövalmiuksia.

Koulutusmoduuli 3 – Kehittämishanketoiminta

Perehdytään projektimuotoiseen työhön, suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin.

Koulutusmoduuli 4 – Työsssäoppiminen

Koulutus sisältää 35 pv työssäoppimista. Työssäoppimisen voi suorittaa eri tavoin.

Koulutusmoduuli 5 – Työnhakuvalmiudet

Koulutus sisältää keskeisimpiä työnhaun valmiuksia tukevia sisältöjä mm. oman osaamisen tunnistaminen ja tuotteistaminen, modernit työnhaun asiakirjat, työllistymissuunnitelman laadinta

Tulevaisuuden jatkosuunnitelma ja päätös

Lisätiedot ja haku

Koulutukseen haetaan oman TE-tomiston kautta osoitteessa te-palvelut.fi

Lisätietoja koulutuksesta antaa Eija Leinonen, eija.leinonen@koulutusavain.fi, p. +358 50 302 2262

Koulutusavain Oy, Asemakatu 37 A, 90100 Oulu