Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Ihmisten moninaisuuden tunnistaminen ja huomioiminen parantaa organisaatioiden toiminnan ja palveluiden laatua ja vaikuttavuutta, edistää työelämän laatua ja on keskeinen kysymys myös mm. työllisyyden edistämisessä ja syrjäytyneisyyden ehkäisemisessä. Moninaisuuden huomioimiseen kuuluu ihmisten erilaisten tarpeiden tunnistaminen mm. iän, sukupuolen, etnisen taustan, kielen ja neurologisen monimuotoisuuden mukaan. Suomalainen lainsäädäntö edellyttää sekä yksityisiltä että julkisilta organisaatioilta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten huomioimista ja suunnitelmallista edistämistä.

KoulutusAvaimen asiantuntijoilla on usean vuosikymmenen kokemus tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä eri sektoreilla ja olemmekin yksi johtavista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijoista maassamme. Moninaisuuskysymysten huomioinen käytännön tasolla ja konkreettisesti on ehdoton vahvuutemme. Teemme moninaisuustyötä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Tarjoamme koulutusta ja konsultointia asiakkaan tarpeiden mukaan mm. seuraavista teemoista:

  • moninaisuuden johtaminen osana esihenkilötyötä
  • moninaisuus organisaatioiden toiminnoissa ja kehittämisessä
  • henkilöstöpoliittinen ja toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu (ks. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta sekä Yhdenvertaisuuslaki)
  • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus asiakastyössä
  • moninaisuuden huomioiminen ohjauksessa
  • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen kasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa
  • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen projekti- ja ohjelmatyössä
  • sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ja sukupuolivaikutusten arviointi (suvaus)

Työskentelyssä käytämme eripituisia koulutuksia aina tunnin luennosta usean päivän kokonaisuuksiin. Käytämme koulutuksissa asiantuntijaosuuksien rinnalla erityyppisiä vuorovaikutteisia ryhmätyömenetelmiä ja toiminnallisia harjoituksia, paljon käytännön ja kokemusesimerkkejä yhdistettynä teoria- ja tutkimustietoon. Koulutukset rakennetaan aina asiakkaan tarpeen pohjalta.

Ajankohtaista

KoulutusAvain on mukana LAB amk:n Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta -projektissa, joka järjestää opetusalan henkilöstölle suunnatun elämyspedagogiikkaakin hyödyntävän koulutussarjan, joka kehittää osaamista tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä niihin liittyvistä suunnitelmista. Projektista löydät lisätietoa osoitteesta: Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta toiminnallisesti | LAB.fi

Aiemmin tehtyä työtä

KoulutusAvain toteutti vv. 2019-2022 yhdessä Oulunseudun ammattikorkeakoulun kanssa Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -kehittämishanketta Oulun seudulla ja Kainuussa (ESR). Hankkeen tavoitteena oli koulutus- ja työmarkkinoiden segregaation purkaminen tuottamalla erilaisia toiminta- ja kehittämismalleja, materiaaleja sekä uutta osaamista, joiden avulla saamme kannustettua tyttöjä laaja-alaisesti teknologia-aloille. Hankkeesta löydät lisää tietoa ja materiaaleja os. www.sinaosaat.fi sekä somekanaviemme kautta @sinaosaat

Maaliskuussa 2020 päättyi kolmivuotinen Suo, susiraja ja segregaatio -yhteistyöhankkeemme Lapin yliopiston kanssa. Hankkeessa toteutetun selvityskokonaisuuden raportti sekä muut tuotetut materiaalit ja tuotokset voit tilata maksutta näiden nettisivujen kautta (tilauslomake avataan helmikuussa 2024).

Toteutimme vv. 2016-2019 yhdessä WoM Oy:n kanssa koulutus- ja työmarkkinoiden segregaation lieventämiseen tähtäävän SEGLI-hankkeen (Tasa-arvon edistäminen ja segregaation lieventäminen koulutuksessa ja työelämässä -kehittämishanke). SEGLi:n toiminnasta, tuloksista ja materiaalit löydät osoitteesta www.kaikkienduuni.fi/

Lisätietoja saat