Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Ihmisten moninaisuuden tunnistaminen ja huomioiminen parantaa organisaatioiden toiminnan ja palveluiden laatua ja vaikuttavuutta, edistää hyvinvointia ja on keskeisen kysymys myös mm. työllisyyden edistämisessä ja syrjäytyneisyyden ehkäisemisessä. Moninaisuuden huomioimiseen kuuluu ihmisten erilaisten tarpeiden tunnistaminen mm. iän, sukupuolen, etnisen taustan, kielen ja koulutustaustan mukaan. Myös suomalainen lainsäädäntö edellyttää sekä yksityisiltä että julkisilta organisaatioilta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten huomioimista ja suunnitelmallista edistämistä.

KoulutusAvaimen asiantuntijoilla on mittava tausta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä eri sektoreilla ja olemmekin yksi johtavista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijoista maassamme. Moninaisuuskysymysten huomioinen käytännön tasolla on ehdoton vahvuutemme. Teemme tasa-arvotyötä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Tarjoamme koulutusta ja konsultointia asiakkaan tarpeiden mukaan mm. seuraavista teemoista:

  • moninaisuuden johtaminen osana esihenkilötyötä
  • tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monikulttuurisuus organisaatioiden toiminnoissa ja kehittämisessä
  • henkilöstöpoliittinen ja toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu (ks. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta sekä Yhdenvertaisuuslaki)
  • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen projekti- ja ohjelmatyössä
  • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyden edistämisessä, syrjäytymisen ehkäisemisessä ja ohjauksessa
  • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus monikulttuurisessa asiakastyössä
  • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen kasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa
  • toiminnallisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinta yhdessä oppilaitosten kanssa
  • sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ja sukupuolivaikutusten arviointi (suvaus)

Työskentelyssä käytämme eripituisia koulutuksia aina tunnin luennosta usean päivän kokonaisuuksiin. Käytämme koulutuksissa asiantuntijaosuuksien rinnalla erityyppisiä vuorovaikutteisia ryhmätyömenetelmiä ja toiminnallisia harjoituksia, paljon käytännön ja kokemusesimerkkejä yhdistettynä teoria- ja tutkimustietoon. Koulutukset rakennetaan aina asiakkaan tarpeen pohjalta.

Ajankohtaista

KoulutusAvain on toteuttanut yhteistyössä Oulunseudun ammattikorkeakoulun kanssa Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -kehittämishanketta Oulun seudulla ja Kainuussa (ESR). Hankkeen tavoitteena on ollut koulutus- ja työmarkkinoiden segregaation purkaminen tuottamalla erilaisia toiminta- ja kehittämismalleja, materiaaleja sekä uutta osaamista, joiden avulla saamme kannustettua tyttöjä laaja-alaisesti teknologia-aloille. Hankkeen toimintaa voi seurata – ja tulla mukaan – osoitteessa www.sinaosaat.fi sekä somekanaviemme kautta @sinaosaat

Maaliskuussa 2020 päättyi kolmivuotinen Suo, susiraja ja segregaatio -yhteistyöhankkeemme Lapin yliopiston kanssa. Hankkeessa toteutetun selvityskokonaisuuden raportti sekä muut tuotetut materiaalit ja tuotokset julkaistaan näillä nettisivuilla elokuussa 2020 – seuraa ilmoitteluamme somekanavissamme @suosegret ja @koulutusavain!

Lisätietoja saat