Psykologiset tutkimukset

Psykologisella tutkimuksella tarkoitetaan standardoiduilla testimenetelmillä, haastatteluilla ja havainnoinnilla suoritettavaa tutkimusta.

Eri aihealueisiin erikoituneet psykologimme pystyvät tarjoamaan monenlaisia psykologisia tutkimuksia, esimerkiksi muistitutkimuksia, koulukypsyystutkimuksia ja työkykyarvioita sekä psykososiaalisen toimintakyvyn arvioita.

Lisätietoja

Laura Slade

Toimialajohtaja, psykologi- ja terapiapalvelut