Psykologiset tutkimukset

Psykologisella tutkimuksella tarkoitetaan standardoiduilla testimenetelmillä, haastatteluilla ja havainnoinnilla suoritettavaa tutkimusta.

Eri aihealueisiin erikoituneet psykologimme pystyvät tarjoamaan monenlaisia psykologisia tutkimuksia, esimerkiksi muistitutkimuksia, koulukypsyystutkimuksia ja työkykyarvioita sekä psykososiaalisen toimintakyvyn arvioita.