Tietoa meistä

Palveluita ihmisten ja organisaatioiden muuttuviin tarpeisiin

KoulutusAvain Oy on ihmisten vuorovaikutukseen, oppimiseen ja kehittymiseen sekä työyhteisöjen toimintaan ja johtamiseen erikoistunut yritys. Yrityksemme on perustettu vuonna 1992 ja lähes 30 toimintavuotemme aikana olemme paneutuneet laaja-alaisesti työllisyyden, työyhteisöjen ja yksittäisten henkilöiden hyvinvoinnin edistämiseen. Työntekijöillämme on psykologinen, kasvatustieteellinen, yhteiskuntatieteellinen tai psykoterapeuttinen koulutus. Hyödynnämme moniammatillisuutta räätälöiden palveluja asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin.

Yrityksen perustaja Olavi Haataja on luonut yhdessä työntekijöiden kanssa vankan arvopohjan toiminnallemme, joka näkyy edelleen käytännön toiminnassamme. Perusperiaatteitamme on jokaisen yksilöllinen tukeminen, kannustavuus ja aito läsnäolo. Tätä työtä teemme pääasiallisesti ratkaisukeskeisellä työotteella sekä motivoivalla ja osallisuuteen kannustavalla ohjantatavalla. Lähestymistapamme on asiakasta arvostava.

Arvojamme

  • Asiakasta arvostava ihmiskäsitys ja toiminta
  • Luotettava yhteistyökumppani
  • Henkilöstön keskinäinen solidaarisuus
  • Vastuun kantaminen

Sitoudumme toiminnassamme sertifioituun laatujärjestelmään sekä toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Koulutusavain täyttää seuraavien johtamisjärjestelmästandardien vaatimukset: ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmästandardi, ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmästandardi, ISO 45001:2018 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardi.

 

Tietosuoja

Koulutusavaimen henkilötietojen käytön periaatteista löydät alla olevista rekisteri- ja tietosuojalomakkeista.
Koulutusavain Oy:n tietosuojavaltuutettuna toimii Eila Haataja, puh. 040 573 9686, eila.haataja@koulutusavain.fi. Kaikki henkilötietoihin liittyvät pyynnöt tulee osoittaa tietosuojavastaavalle.
Tietosuojaselosteet palveluittain:

Tietosuojaseloste TE-palvelujen asiakkaille Tietosuojaseloste terapia-asiakkaille Tietosuojaseloste rekrytointipalvelun asiakkaille Tietosuojaseloste hankeasiakkaille

Tietoturva

Koulutusavaimen käyttämä potilastietojärjestelmä Diarium on A-luokan tietojärjestelmä, jolle ulkopuolisen tietoturvasertifioinnin on tehnyt KPMG IT Sertifiointi Oy. Koulutusavaimen käyttämässä potilastietojärjestelmässä terapeutti on yhteydessä palvelimelle vahvasti salatun verkkoyhteyden kautta. Kaikki tietoliikenne verkkoselaimen ja palvelimen välillä salataan samalla tekniikalla, joka on käytössä mm. verkkopankeissa. Koulutusavain on valinnut Diariumin potilastietojärjestelmänsä toimittajakseen juuri siksi, että heillä on kokemusta turvallisen potilastietojärjestelmän rakentamisesta. Diariumilla työskentelee yli 100 ohjelmistokehityksen ammattilaista, jotka pitävät huolta siitä, että ohjelmisto on turvallinen.

Potilastietojärjestelmän palvelinsali sijaitsee Suomessa. Pääsy sinne sekä palvelimille on vain rajatuilla, palveluntarjoajan nimeämillä henkilöillä. Palvelinlaitteiden suojauksesta, tietoturvasta ja päivityksistä myös pidetään jatkuvasti huolta.

Me Koulutusavaimella tarkastamme tietoturva-asioita säännöllisesti ja hyödynnämme tietoturvan kehittämisessä alan osaajia.

Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa tietoa potilaan oikeuksista ja toimii hänen oikeuksiensa edistämiseksi. Tiedottamis- ja neuvontatehtävien ohella potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu lain mukaan avustaminen muistutuksen tekemisessä. Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa. http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet/potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa potilaan taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko tai –virhe. Koulutusavaimen potilasasiamiehenä toimii Eila Haataja (eila.haataja@koulutusavain.fi)