Palveluja ihmisten ja organisaatioiden muuttuviin tarpeisiin

KoulutusAvain Oy on ihmisten vuorovaikutukseen, oppimiseen ja kehittymiseen sekä työyhteisöjen toimintaan ja johtamiseen erikoistunut yritys. Tarjoamme laadukkaita ja monipuolisia valmennus-, rekrytointi-, työhyvinvointi-, psykologi- ja terapiapalveluita yksityishenkilöiden, yritysmaailman sekä julkisen sektorin muuttuviin tarpeisiin.

Toimintamme nojaa asiakkaan yksilölliseen, ammattitaitoiseen ja luottamukselliseen palveluun. Hyvinvoinnin edistämisessä laadukas valmennus- ja terapiatyö on ratkaisevaa, ja siksi sitoudumme toiminnassamme sertifioituun laatujärjestelmään sekä toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. 

Palvelemme Kajaanissa, Oulussa ja etänä ympäri Suomen.

Olemme tukena elämäsi muutoskohdissa

Tiedämme, että muutos puhuttelee jokaista eri tavalla – toisissa se aiheuttaa epävarmuutta ja sisäisiä ristiriitoja. On tärkeää oppia tunnistamaan ja käsittelemään erilaisia elämänkäänteitä, sillä sitä eläminen pohjimmiltaan on: muuttumista ja uudistumista. 

Annamme työkaluja itsensä parempaan tuntemiseen sekä omien opittujen ajattelu- ja toimintatapojen tutkimiseen. Työskentelemme yksilöllisyyttäsi kunnioittaen ja pysähdymme läpi matkan tarkastelemaan niitä henkilökohtaisia toiveita ja tavoitteita, jotka koet merkitykselliseksi. Matka hyvinvoivaan minään tarjoaa myös mahdollisuuden löytää itsestään uusia näkökulmia ja voimavaroja.

Teemme työtämme sinua ja tarpeitasi kunnioittaen – siksi kaikki toimintamme perustuu asiakasta arvostavaan kohtaamiseen.

Yksityishenkilöille Alkavat työelämävalmennukset

Hyvinvoivaa henkilöstöä yrityksille

Yrityksen tärkein voimavara on siellä työskentelevät ihmiset. Kun ihmiset voivat hyvin, voi yrityskin menestyä. Hyvinvoiva henkilöstö ja oikeiden ihmisten löytäminen yritykseen vaikuttavat myönteisesti yrityksen kilpailukykyyn, tulokseen ja maineeseen. 

Toimimme esimiestyön ja työyhteisön tukena erilaisissa arjen tilanteissa ja työyhteisön muutoksessa. Kuljemme arjen työn rinnalla ja suunnittelemme valmennuksemme yksilöllisesti organisaation tarpeiden mukaisiksi. Tarkastelemme ja yhdistämme yrityksen strategisia tavoitteita henkilöstön hyvinvoinnin kehittymiseen. Meiltä saat apua myös onnistuneeseen rekrytointiin, joka on yksi yrityksen tärkeimmistä sijoituksista.

Tuemme henkilöstöä lyhytterapialla ja työnohjauksella. Niiden avulla työntekijät pääsevät tarkastelemaan niin työtään, voimavarojaan kuin ajatuksiaankin. Lähtökohtana työskentelylle on yhdessä määritellyt tavoitteet, jotka yhdistävät yksilön hyvinvoinnin työyhteisön kannalta merkityksellisiin asioihin. Työskentelemme henkilöstön kanssa kannustaen, aidosti läsnäollen ja yksilöllisesti tukien.

Yrityksille

Kokonaisvaltaista hyvinvointia julkiselle sektorille

Julkinen sektori on olemassa ihmisiä varten, sillä se turvaa ihmisille hyvän elämän edellytyksiä nyt ja tulevaisuudessa. Julkisen sektorin työhyvinvointi vähentää kustannuksia ja tukee julkisten palvelujen laatua. 

Työskentelemme julkisen sektorin tukena esihenkilötyön ja työyhteisön erilaisissa tilanteissa. Monipuolisen kokemuksen turvin asiantuntijamme lähestyvät työyhteisöjen ilmiöitä käytännönläheisesti asiantuntevin ottein. Pitkällä kokemuksella olemme kokonaisvaltainen kumppani julkiselle sektorille – ymmärrämme, kuinka hyvinvoiva julkinen sektori lisää hyvinvointia ympärilleen.

Kestävän hyvinvoinnin yhtenä tekijänä on työn ja muun elämän toisiaan tukeva vuorovaikutus. Tarjoamme monipuolisesti ostopalveluja täydentämään julkisen sektorin omaa tarjontaa. Psykologit ja muut asiantuntijamme auttavat lapsia ja nuoria, aikuisia sekä perheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Pidämme ensisijaisen tärkeänä ennaltaehkäisevää työskentelyä kuntien sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten rinnalla.

Julkiselle sektorille

Palveluita myös etänä

Ymmärrämme, että tilanteet muuttuvat ja joskus kohtaamisia on vaivattomampaa tai tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa etänä.

Pidämme tärkeänä, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme asianmukaista tukea ilman katkoksia ja siksi toteutamme useimpia palveluitamme myös etäyhteyksillä. Tottuneiden otteidemme turvin palvelukohtaamiset ovat aitoja ja eteenpäin vieviä myös etäyhteyksin.

Etäpalveluissa hyödynnämme turvallisia ja  helppokäyttöisiä videosovelluksia. Voit keskustella etäpalveluistamme tarkemmin palvelukohtaisesti.

Tehdään yhdessä myös etänä – olematta kuitenkaan etäällä.

Asiakkaitamme

TE-palvelut logo
ELY logo
Kainuun sote logo
Kela logo
Siun sote
Oulu logo
Terragame logo
Kajaanin seurakunta logo
Sosiaali ja terveysministeriö logo
Kainuun liikunta logo
Ylä-savon seurakuntayhtymä logo
Transtech
Lähitapiola logo

Ota yhteyttä!

Meidän tehtävämme on auttaa – niin yksityishenkilöitä kuin organisaatioitakin – työllistymään, työllistämään ja voimaan hyvin. Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä, autamme mielellämme!