Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn ja työroolin tutkimista, arviointia ja kehittämistä yhdessä työnohjaajan kanssa. Käsiteltävät teemat määräytyvät asiakkaan tai ryhmän omista tarpeita. Työnohjaaja pitää huolen siitä, että asiakkaan kannalta tärkeät asiat tulevat työnohjausjakson aikana käsitellyiksi. Työnohjausprosessissa ohjattavien voimavarat vapautuvat ongelmista voimavarojen löytämiseen ja ratkaisujen toteuttamiseen.

Työnohjauksen yleisenä tavoitteena on edistää ohjattavien ammatillista kasvua, työhyvinvointia, yhteistyövalmiuksia, työroolin selkiyttämistä sekä työn tarkoituksen ja tavoitteiden kirkastamista.

Työnohjauksessa käsitellään ohjattavalle ajankohtaisia tai haastavia asioita, joissa hän haluaa tukea tai kokee tarvitsevansa toimintatapojen selkeyttämistä.  Ohjattava valitsee itse käsiteltävät teemat ja ohjaajan tehtävänä on huolehtia prosessin etenemisestä.

Tarjoamme työnohjausta yksilötyönohjauksena ja ryhmäohjauksena työyhteisöille, tiimeille, ammattiryhmittäin sekä johdon ja esimiesten työnohjausta. Ryhmätapaamisen kesto on yleensä 90 minuuttia ja yksilötapaamisen 60 – 90 minuuttia.

Ota yhteyttä

Laura Slade

Toimialajohtaja, psykologi- ja terapiapalvelut