Esimies

Olenko kiinnostunut ihmisten johtamisesta? Arvostanko esimiestyötä? Koenko tärkeäksi tukea ihmisten kehittymistä ja onnistumista työssään? Tahdonko kehittyä johtamistaidoissa?

Esimiestyön kehittäminen

Mistä lähdemme?

Johtamisen perustyökalu on vuorovaikutus – miten esimiehenä voi vaikuttaa työntekijän työtulokseen, motivaatioon ja työssä jaksamiseen? Esimiestyö on mm. suunnan näyttämistä, kiinnostusta ihmisten kehittämiseen, henkilöstön innostamista ja aikaansaamisen halua. Hyvällä esimiestyöllä mahdollistetaan organisaation menestys.

Toimimme esimiestyön tukena erilaisissa esimiestyön haasteissa ja muutostilanteissa. Hyödynnämme tutkittua ja organisaatiokohtaisesti mitattua tietoa ja toteutamme palvelun käytännönläheisellä toimintatavalla.

Mitä palvelumme sisältävät?

Psykologisista teorioista johdettuja johtamisen käytänteitä ja johtamisen konkretisoimista tekojen tasolle, esimerkiksi

 • 360-arvioinnit ja konsultaatiot
 • Tunteiden ja ilmapiirin johtaminen
 • Itsensä johtaminen
 • Vaikuttava palaute
 • Miten tuen erilaisia henkilöitä työroolissaan; erilaiset persoonat työyhteisössä
 • Vaikeiden tai kiusallisten asioiden puheeksi ottaminen
 • Muutosjohtaminen
 • Osaamisen johtaminen
 • Työmotivaatio ja suorituskyky
 • Moninaisuuden johtaminen
 • Johtaminen ongelmallisissa tilanteissa

Palvelu räätälöidään kunkin organisaation strategian ja tavoitteiden pohjalta. Teemat toteutetaan asiantuntija-alustusten lisäksi työnohjaustyyppisesti, työpajoina tai osallistavan valmennuksen keinoin.

Mitä tavoittelemme?

Esimiesten johtamistaitojen vahvistuminen luo pohjan henkilöstöresurssien optimaaliselle käytölle sekä konfliktien ja johtamisongelmien vähenemiselle työyhteisössä. Työhyvinvoinnin parantumisella on suora yhteys tuottavuuden kasvuun ja yrityksen menestymiseen.

Lisätietoja