Esihenkilö

Olenko kiinnostunut ihmisten johtamisesta? Arvostanko esihenkilötyötä? Koenko tärkeäksi tukea ihmisten kehittymistä ja onnistumista työssään? Tahdonko kehittyä johtamistaidoissa?

Esihenkilötyön kehittäminen

Mistä lähdemme?

Johtamisen perustyökalu on vuorovaikutus – miten esihenkilönä voi vaikuttaa työntekijän työtulokseen, motivaatioon ja työssä jaksamiseen? Esihenkilötyö on mm. suunnan näyttämistä, kiinnostusta ihmisten kehittämiseen, henkilöstön innostamista ja aikaansaamisen halua. Hyvällä lähijohtajuudella mahdollistetaan organisaation menestys.

Toimimme esihenkilötyön tukena erilaisissa työn haasteissa ja muutostilanteissa. Hyödynnämme tutkittua ja organisaatiokohtaisesti mitattua tietoa ja toteutamme palvelun käytännönläheisellä toimintatavalla.

Mitä palvelumme sisältävät?

Psykologisista teorioista johdettuja johtamisen käytänteitä ja johtamisen konkretisoimista tekojen tasolle, esimerkiksi

 • 360-arvioinnit ja konsultaatiot
 • Tunteiden ja ilmapiirin johtaminen
 • Itsensä johtaminen
 • Vaikuttava palaute
 • Miten tuen erilaisia henkilöitä työroolissaan; erilaiset persoonat työyhteisössä
 • Vaikeiden tai kiusallisten asioiden puheeksi ottaminen
 • Muutosjohtaminen
 • Osaamisen johtaminen
 • Työmotivaatio ja suorituskyky
 • Moninaisuuden johtaminen
 • Johtaminen ongelmallisissa tilanteissa

Palvelu räätälöidään kunkin organisaation strategian ja tavoitteiden pohjalta. Teemat toteutetaan asiantuntija-alustusten lisäksi työnohjaustyyppisesti, työpajoina tai osallistavan valmennuksen keinoin.

Mitä tavoittelemme?

Esihenkilöiden johtamistaitojen vahvistuminen luo pohjan henkilöstöresurssien optimaaliselle käytölle sekä konfliktien ja johtamisongelmien vähenemiselle työyhteisössä. Työhyvinvoinnin parantumisella on suora yhteys tuottavuuden kasvuun ja yrityksen menestymiseen.

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelun tavoite on ratkaista työyhteisön ristiriita- tai konfliktitilanne. Työyhteisösovittelu auttaa työyhteisön jäseniä ymmärtämään ja hyväksymään toisiaan samalla kehittäen yhteistoimintaa. Lue lisää alla olevasta esitteestä.

Lisätietoja