Työyhteisö

Miten tehdä sujuvasti töitä yhdessä? Miten ottaa jokaisen työyhteisön jäsenen parhaat puolet käyttöön? Miten onnistua yhdessä?

Kun yhteistyö sujuu, työntekijät sitoutuvat ja motivoituvat työhön. Tämä tukee parhaimmillaan myös työssä jaksamista ja synnyttää työn imua sekä lisää tuottavuutta. Taloudellisen hyödyn lisäksi lisääntyneellä työhyvinvoinnilla on myös lukuisia välillisiä vaikutuksia, kuten työnantajamielikuvan paraneminen ja sitä kautta rekrytointien helpottuminen.

Räätälöimme valmennukset organisaation tarpeita vastaavaksi. Teemoja voivat olla esimerkiksi

  • Itsensä johtaminen; ajankäytön ja stressin hallinta
  • Asenteiden ja tunteiden merkitys vuorovaikutuksessa
  • Muutoksen henkilökohtainen merkitys
  • Palautekulttuuri kukoistamaan
  • Erilaisten persoonien merkitys työyhteisössä
  • Hyvä asiakaspalvelu ja haasteellisten tilanteiden käsittely

 

Teemat toteutetaan asiantuntija-alustusten lisäksi työnohjaustyyppisesti, työpajoina tai osallistavan valmennuksen keinoin.

Olemme ihmisten käyttäytymiseen, oppimiseen, tunteisiin sekä työyhteisöjen toimintaan ja johtamiseen erikoistuneita moniammatillisia asiantuntijoita. Toimimme esihenkilötyön tukena ja olemme mukana työyhteisöjen kehittämisessä. Työskentelymme pohjautuu tutkittuun tietoon, käytännönläheiseen toimintatapaan ja vankkaan ammattitaitoon.

Lisätietoja