Koulu- ja perheneuvolapsykologi

Psykologimme tuottavat koulu- ja perheneuvolapalveluita kunnille ja kuntayhtymille joko määräaikaisesti tai pitemmillä sopimuksilla. Voimme tarjota myös psykologi-sosiaalityöntekijä -työparityötä perheneuvoloille.

Perheneuvolapalvelun toiminta-ajatuksena on tukea perheitä ja tarjota heille neuvontaa ja ohjausta erilaisissa elämäntilanteissa ja niihin liittyvissä ongelmissa. Työskentelyn painopisteinä ovat ennaltaehkäisevä asiakastyö vanhemmuuden ja perhe-elämän kysymyksissä. Erilaisia psykologisia tutkimuksia voidaan käyttää työskentelyn tukena. Lisäksi perheneuvola tarjoaa yhteistyötä ja asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa.

Yhtiöllämme on valmius tuottaa perheneuvolapalveluita kunnille ja kuntayhtymille joko määräaikaisesti tai pitemmällä sopimuksella. Täydessä perheneuvolapalveluissa pysymme tarjoamaan psykologin ja sosiaalityöntekijän tai psykologin ja psykiatrisen erikoissairaanhoitajan työparin. Osalle tilaajista tuotamme pelkästään perheneuvolapalvelujen psykologipalveluosuutta ja työparityöskentely tulee tilaajalta itseltään.

Lisätietoja

Laura Slade

Toimialajohtaja, psykologi- ja terapiapalvelut