Henkilöstön rekrytointi ja soveltuvuusarviointi

Miksi meidät?

Olemme auttaneet yrityksiä ja julkisia organisaatioita onnistumaan rekrytoinneissaan jo yli 25 vuoden ajan. Tarjoamme käyttöönne kokeneet alan ammattilaiset ja toimimme luotettavana rekrytointikumppanina. Hyödynnämme rekrytoinneissamme vankkaa paikallista sekä kansainvälistä rekrytointikokemustamme, ajankohtaista kansainvälistä tutkimustietoa ja parhaita käytänteitä. Testeinä käytämme virallisesti standardisoituja psykologisia testejä. Testitulokset jäävät työnantajan käyttöön ja moni käyttääkin niitä myös myöhemmin esihenkilötyön tukena.

Rekrytointikonsulteillamme on kokemusta myös rekrytoinnin opettamisesta ja kouluttamisesta yliopistoissa, yrityksissä ja organisaatioissa.

Voimme toteuttaa soveltuvuusarvion suomen tai englannin kielellä, sekä pystymme testaamaan hakijoiden kielitaidon suomen, englannin, ruotsin ja venäjän kielellä.

Uusien työntekijöiden palkkaaminen on todella iso investointi. Käytä tukenasi ammattilaisia, jolloin epäonnistuneen rekrytoinnin riski laskee huomattavasti. Hoidamme prosessin tai sen osat puolestasi ja olemme kumppaninasi valitessasi ehdokkaiden joukosta parhaat. Rekrytointi voi kohdistua uuden henkilöstön hankintaan tai nykyisen henkilöstön uudelleen sijoittamiseen. Voimme tehdä rekrytointia myös etäpalveluna.

Mitä palvelu sisältää?

Tuotamme rekrytointitarpeisiin kokonais- tai osapalvelua sekä soveltuvuusarviointeja.

Kokonaispalvelussa autamme rekrytointiprosessin alusta loppuun saakka. Autamme toimeksiantajaa määrittämään haettavan henkilön kompetenssivaatimukset, tai käymme vain alkukeskustelun, jossa toimeksiantaja kertoo konsulteillemme odotuksensa haettavalta henkilöltä. Hoidamme rekrytointiprosessin kaikki käytännön toimet eli laadimme ilmoitusluonnokset, toteutamme ilmoittelun, otamme vastaan hakemukset, vastaamme tiedusteluihin, esitämme ehdokkaat haastatteluihin, määritämme haastattelujen painopisteet, laadimme haastattelukysymykset ja toteutamme ensimmäisen haastattelun. Jos toimeksiantaja haluaa soveltuvuusarvioinnin, teemme suosituksen soveltuvuusarviointiin kutsuttavista henkilöistä, toteutamme soveltuvuusarvioinnin ja esittelemme tulokset kirjallisesti ja suullisesti toimeksiantajalle.

Osapalvelun suoritamme toimeksiantajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Voimme suorittaa esim. toimeksiantajan nimeämien tai valitsemien ehdokkaiden soveltuvuuden arvioinnin ja sen raportoinnin tai voimme toimia ehdokkaiden haastattelujen vetäjänä, jolloin toimeksiantaja voi keskittyä havainnointiin.

Soveltuvuusarviointi sisältää aina kaksi haastattelua, tilannekohtaisesti valikoidun patterin psykologisia testejä, työtilannesimuloinnit, ryhmätehtävät sekä tarvittaessa työkokeet ja kielitaitotestit. Soveltuvuusarvioinnin jälkeen laadimme jokaisesta osallistujasta henkilökohtaisen kirjallisen lausunnon sekä hakijoiden vertailulausunnon. Lausunnossa erittelemme ehdokkaiden tausta-, tieto-, taito- ja kykyominaisuudet sekä persoonallisuuden piirteet, arvioimme heidän motivaationsa ja erittelemme heidän vahvuutensa ja kehittymisalueensa sekä soveltuvuutensa täytettävään tehtävään. Annamme arviosta lisäksi suullisen palautteen sekä arvioidulle että tilaajalle.

Soveltuvuusarvioinnin avulla saat täsmällisempää tietoa hakijan osaamisesta, persoonallisuudesta, pätevyydestä sekä soveltuvuudesta haettuun tehtävään.