Henkilöstön valmennus

Toimimme esihenkilötyön ja työyhteisön tukena niin työyhteisön arjessa kuin erilaisissa muutostilanteissa. Tavoitteenamme on löytää ratkaisuja ja uusia näkökulmia vallitsevaan tilanteeseen. Valmennuksemme ja sparrauksemme kytkeytyvät osaksi arkityötä ja suunnittelemme ne yksilöllisesti organisaation tarpeiden mukaisesti. Kun työelämän laatuun liittyvät seikat ovat kunnossa, on organisaatio myös idearikkaampi ja muutosreaktiokyvyltään parempi.

Tutkimusten mukaan työhyvinvointi ja tuloksellisuus kulkevat rinnakkain. Työhyvinvoinnin edistäminen kehittää työyhteisön sisäistä vuorovaikutusta, kommunikointia, johtamista ja työn hallinnan tunnetta niin, että se tuottaa positiivisia tunnetiloja, iloa ja innostusta, jaksamista ja tuloksellisia työsuorituksia. Työhyvinvoinnin edistäminen on parhaimmillaan laaja-alaista työn, työolojen, työyhteisön sekä yksilön työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämistä sekä muutoksen turvallista hallintaa. Haluatko olla luomassa työyhteisöstäsi tai yrityksestäsi työpaikkaa, jonne on mukava mennä, jossa voi kokea onnistumisia ja työniloa?

 

Lisätietoja