Psykoterapia

Yksilö-, pari- ja perheterapia

Yksilöpsykoterapiassa asiakas ja psykoterapeutti tutkivat ja havainnoivat yhteistyössä asiakkaan kokemuksia, lähtien siitä millaisessa tilanteessa asiakas psykoterapiaan hakeutuu.

Yksilöpsykoterapia tarjoaa apua aikuisille, nuorille ja lapsille, joilla on psyykkisiä tai psykosomaattisia oireita (kuten masennus, työssä uupuminen, paniikkihäiriö tai ihmissuhdepulmat), traumaattisia kokemuksia (esimerkiksi seksuaalista tai muuta väkivaltaa, läheisen ihmisen menetyksiä) tai muusta syystä tarve selvitellä itseään ja elämäntilanneettaan.

Terapeutti ei anna suoria ohjeita asiakkaalle eikä ratkaise ongelmia asiakkaan puolesta. Sen sijaan ongelmia ja vaikeiksi koettuja asioita tarkastellaan yhdessä, jolloin asiakkaan itsensä on mahdollista löytää omaan elämäänsä parhaiten sopivia ratkaisuja.

Tarjoamme yksilöterapiaa itse maksaville asiakkaille. Kelan tukemia yksilöpsykoterapioita emme tällä hetkellä tarjoa.

Pariterapia on pariskunnan ja terapeutin keskustelua, jossa käydään läpi parisuhteessa koettuja ongelmia. Pariterapiaan hakeutumisen yleisimpiä syitä ovat vuorovaikutuksen ongelmat, riitely, etääntyminen kumppanista ja erilaiset parisuhteen kriisit. Parisuhteen kriisin voi aiheuttaa esimerkiksi ero, uskottomuus tai lapsettomuus. Pariterapiaan hakeutumisen taustalla on useimmiten halu saada parisuhde toimimaan. Siksi terapiassa etsitään yhdessä parisuhteen vahvuuksia ja toimivia puolia.

Pariterapian tulokset ovat nopeampia ja parempia, kun ongelmat eivät ole päässeet paisumaan liian suuriksi. Pariterapiaan kannattaa hakeutua mieluummin ennemmin kuin liian myöhään. Oma kokemus suhteen kuormittavuudesta sekä tarve saada apua ovat riittävä syy pariterapiaan hakeutumiselle.

Tarjoamme pariterapiaa itse maksaville asiakkaille. Kelan tukemaa parisuhde terapiaa emme tällä hetkellä tarjoa. Parisuhteen ongelmissa voitte tulla vastaanotolle yhdessä tai yksin.

 

Perheterapiassa käsitellään perheen elämää yhdessä useamman perheenjäsenen kanssa. Työskentelyssä ovat esillä perheen elämän nykyhetki, historia ja tulevaisuus. Ihmisen mieli rakentuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja perheterapiassa huomio on tässä vuorovaikutuksessa.

Perheterapiaan hakeutumisen syynä voi olla yhden perheenjäsenen sairaus tai psyykkinen häiriö. Silloin terapiassa etsitään yhdessä voimavaroja ja keinoja tämän perheenjäsenen hyvinvoinnin parantamiseen ja koko perheen hyvään yhdessäoloon.

Perheterapiaan voi tulla myös vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvien huolten vuoksi. Silloin terapiassa tutkitaan yhdessä vanhempien ja lasten välisiä kiintymyssuhteita, harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisemista ja perheenjäsenten erilaisten tarpeiden huomioon ottamista.

Tarjoamme perheterapiaa itse maksaville asiakkaille sekä Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana tai vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Perheterapeuttimme tarjoavat myös lapsen tai nuoren psykoterapiaan liittyviä vanhempien ohjauskäyntejä. Teemme sovittaessa myös kotikäyntejä.

Lyhytterapia

Lyhyterapia on 1-20 tapaamiskerran pituinen terapiajakso, Joka keskittyy asiakkaan ongelman ratkaisuun tai oireen lieventämiseen. Lyhyt terapiajakso auttaa elämäntilannekriisien yli, lisää asiakkaan itseymmärrystä ja kehittää hänen ongelmanratkaisutaitojaan, auttaa tunteiden säätelyssä ja tuottaa käyttäytymismuutoksia ongelmien käsittelyn tueksi.

Lyhytterapiaan voi hakeutua kuka tahansa, joka haluaa selvitellä jotain elämän solmukohtaa keskustelussa terapeutin kanssa.

Ryhmäpsykoterapia

Ryhmäpsykoterapian tavoitteena on vahvistaa itsetuntoa ja omaa persoonallisuutta. Terapian myötä psyykkinen hyvinvointi kohenee ja elämänlaatua haittaavat oireet ja toimintatavat lievittyvät.

Ryhmäpsykoterapia sopii kaikille niille, joille psykoterapia sopii; masennus-, ahdistus- ja pakko-oireista sekä epävakaasta persoonallisuudesta kärsiville. Terapiamuotona se antaa sosiaalisen lisäulottuvuuden yksinäisyyden, jännittyneisyyden ja ihmissuhdevaikeuksien kanssa kamppaileville.

Tärkeimpänä ominaisuutena ryhmään tulijalta edellytetään luottamukselliseen keskusteluun halua ja kyvykkyyttä sekä sitoutumista viikoittaisiin ryhmäistuntoihin. Ryhmäistunnoissa keskustelu on avointa dialogia, joka mahdollistaa itse kunkin omien työstettävien asioiden käsittelemisen.

Tarjoamme ryhmäpsykoterapiaa itse maksaville asiakkaille sekä Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana (16-67 vuotiaille)

Terapeuttimme

Mika Haataja

Psykoterapeutti, työnohjaaja

Riitta Korhonen

Ryhmäpsykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja

Pekka Kela

Ryhmäpsykoterapeutti, musiikkiterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja

Lisätietoja

Laura Slade

Toimialajohtaja, psykologi- ja terapiapalvelut