Rekrytointikoulutus

Tarjoamme yrityksille ja organisaatioille rekrytointikoulutuksia, joissa käydään läpi kaikki rekrytoinnin osa-alueet ja tuotetaan yritykselle tarvittavat materiaalit kuten esim. työpaikkailmoitukset, rekrytoitavan tehtävän kompetenssiviitekehys ja tehtävänkuva. Koulutuksessa käydään läpi yrityksen rekrytointiprosessi ja muodostetaan yritykselle konkreettinen rekrytoinnin toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaan kuvataan rekrytointiprosessin eri vaiheet ja mitä eri vaiheissa pitää huomioida.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:
– miten etsitään ja löydetään työnhakijoita
– miten luodaan positiivinen työnantajakuva
– miten rekrytointi mahdollistetaan liiketaloudellisesti
– minkälaista osaamista tarvitaan
– miten huomioidaan maahanmuuttajataustaiset työntekijät sekä lainsäädännölliset asiat
– työntekijän pitovoimaan vaikuttavat tekijät

Lisätietoja