Muutosturva

Työaelämän muutoksista läpi turvallisesti vastuuta kantaen

Vastuu työntekijöiden tulevaisuudesta

Muutosturvapalveluilla yritys voi kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta, kun työt loppuvat ja yritys irtisanoo tuotannollisista tai taloudellisista syistä henkilöstöään. Palvelu soveltuu myös tilanteisiin, joissa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa. Irtisanomistilanteissa muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun työllistymistä ja uuden suunnan löytämistä.

Muutosvalmennus auttaa irtisanottuja työntekijöitä löytämään uuden ammatin tai työpaikan. Valmennuksissa kartoitetaan osaaminen ja vahvuudet, tutkitaan työmarkkinoita, työstetään nykyaikaiset työnhaun asiakirjat, valmistaudutaan haastatteluun ja etsitään erilaisia uravaihtoehtoja sekä pysähdytään myös itse muutostilanteen äärelle. Valmennus on siis itsensä ja uuden uran tutkimista.

Valmennus voi tapahtua ryhmässä tai henkilökohtaisesti, kasvokkain tai etänä. Palvelu räätälöidään jokaisen henkilön tai ryhmän tarpeita ja tavoitteita vastaavaksi.

Tukea myös jatkavalle työyhteisölle

Sopeuttamistilanteet ovat aina iso muutos myös jatkavalle henkilöstölle. Muutos aiheuttaa monenlaisia tunteita ja luottamuksen sekä työmotivaation vahvistamiseen on hyvä kiinnittää huomiota. Valmennuksemme avulla myös työssä jatkavan henkilöstön on mahdollisuus saada tukea ja työkaluja muuttuneen työympäristön ja oman roolin aiheuttamiin tunteisiin.

Lisätietoja