Ohjausosaamisen asiantuntijuudelle on lisääntyvä tarve mm. työ- ja koulutusuraan, opinto-ohjaukseen, työkykyyn ja kuntoutumisprosesseihin, palveluohjaukseen, hyvinvointiin ja työtoimintaan liittyvissä tehtävissä.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ja syventää ammattitaitoa, suunnitella ja toteuttaa erilaisia uraohjausprosesseja esimerkiksi työhön, kuntoutukseen tai koulutukseen liittyvissä ohjaustehtävissä.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti alle 30-vuotiaille Pohjois-Pohjanmaan alueen työnhakijoille, joiden työllistymistä ohjausalan osaaminen edistää. Koulutustaustasi voi olla esimerkiksi KM, FM, KTM, sosionomi tai jokin muu ohjausalalle soveltuva tutkinto.

Sisällöt

Orientaatio ja jatkuva oppiminen

Ohjausprosessi

Asiakkaan kohtaaminen

Toimintaympäristö

Kumppanuus ja verkostotyö

Työnhakuvalmiudet ja jatkosuunnitelma

Toteutus

Koulutuksen lähiopetus toteutetaan Oulun keskustan alueella ja verkko-opetus Teams-ympäristössä.

Koulutus kestää yhteensä 60 päivää, josta

20 pv lähiopetusta

10 pv kontaktiopetusta verkossa

10 pv itsenäistä etäopetusta

20 pv työssäoppimista*

*Työssäoppiminen on mahdollista toteuttaa kolmella eri tavalla

Lisäksi koulutus sisältää henkilökohtaista ohjausta.

 

Koulutukseen haetaan Työmarkkinatorilta 5.9.2022 mennessä: https://tyomarkkinatori.fi/palvelut/48d92f9d-b497-4670-a1cb-3f78c522661b/kulukorvaus-te-toimiston-jarjestamiin-palveluihin-osallistumisen-ajalta/1

Koulutusaika 29.9.- 22.12.2022.