Työni koostuu yksilö- ja perheterapiatyöstä sekä kouluttajapsykoterapiakoulutukseni myötä entistä enemmän työnohjaamisesta sekä tulevien psykoterapeuttien kouluttamisesta Oulun yliopistolla. Työskentelyviitekehykseni on integratiivinen, jota voisi kuvata asiakkaan tarinan pohjalta syntyväksi yhteistyösuhteeksi, jossa tärkeitä asioita ovat asiakkaan kuulluksi ja nähdyksi tuleminen sekä asiakasta kunnioittava työskentelyilmapiiri.