Tuottavuus ja työnhyvinvointi Lapissa -hanke 2016-2019.

Sisältö:
– 12 esimieskoulutuspäivää sekä esimiesten vertaisreflektioryhmiä ja etäpäiviä. Syvennyttiin esimiestoiminnan tärkeimpiin teemoihin yhdessä asiantuntijoiden ja toisten ryhmäläisten kanssa.

– Organisaatiokohtaisia konsultointeja, joissa toteutettiin kunkin esimiehen työyhteisölle tarpeen mukaan räätälöityä työhyvinvoinnin valmennusta sekä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden arvioinnin kehittämistyötä.

– Pk-yrityksien esimiehille, työyhteisöille ja yrittäjille.

– Esimieskoulutuspäivät alkoivat portaittain kolmessa eri ryhmässä niin, että ensimmäinen ryhmä aloitti keväällä 2016 ja seuraavat kaksi ryhmää vaiheittain. Koulutukset järjestettiin Rovaniemellä ja Kemissä.

12 esimieskoulutuspäivän sisältö:

– Työn imu

– Itsensä johtaminen

– Ajankäytön hallinta

– Stressinhallinta

– Muutoskyky ja muutoksen johtaminen

– Vuorovaikutus ja viestintä

– Puheeksi ottaminen

– Dialogi ja yhteistyö

– Kehityskeskustelu

– Varhainen välittäminen

– Ristiriitojen käsittely

– Osaamisen kehittäminen