Kaikkien viranomaisten tulee Suomessa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa toiminnassaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on tukenut ministeriöitä ja muita viranomaisia tässä haasteessa mm. tuottamalla oppaita, neuvoja ja koulutusta. Muutos sukupuolineutraalista tasa-arvoa tietoisesti edistäväksi edellyttää organisaatioilta syvällistä oivaltamista ja valmiutta kehittymiseen. Olemme tehneet yhteistyötä Koulutusavain Oy:n kanssa useammassakin koulutus- ja kehittämishankkeessa ja yhteistyömme on ollut sujuvaa. Erityisesti olemme arvostaneet Koulutusavain Oy:n osaamista organisaatioiden ja yksilöiden kouluttajana, kehittäjänä ja tietenkin sukupuolten tasa-arvon substansseissa. Koulutusavain Oy on ollut asiantunteva ja joustava yhteistyökumppani hankkeissamme. Annamari Asikainen Ylitarkastaja/ Sosiaali- ja terveysministeriö/Tasa-arvoyksikkö, Hanna Onwen-Huma Ylitarkastaja/ Sosiaali- ja terveysministeriö/Tasa-arvoyksikkö

Sosiaali ja terveysministeriö logo