Heli on 39-vuotias kulttuurialan korkeakoulututkinnon suorittanut uutta uraa pohtiva henkilö. Hän on tehnyt tähänastisen uransa aikana erilaisia töitä, mutta viimeisimmän määräaikaisen työsuhteen jälkeen jäänyt työttömäksi. Heli ehti olla työnhakijana muutamia kuukausia, kun keskustelussa TE-toimiston asiantuntijan kanssa tuli esille mahdollisuus päästä mukaan uravalmennukseen. Helille kerrottiin, että hän voi hakea Koulutusavaimen toteuttamaan valmennukseen, ja tätä kautta saada ideoita ja tukea uuden uran pohtimiseen. Heli valittiin valmennukseen ja lopputuloksena Helillä oli kirkas ajatus uuden ammatin opiskelusta sekä osa-aikainen oman alansa työ. Miten tämä kaikki toteutui käytännössä?

1. Heli oli työttömänä työnhakijana ja sai ohjausta TE-toimistosta, jolloin hänelle suositeltiin uravalmennusta. Uravalmennuksen tavoitteena on kartoittaa asiakkaan uravaihtoehtoja ja toteuttaa suunnitelma työnhakuun tai opiskeluun.

2. Heli haki korkeakoulututkinnon omaaville suunnattuun Oma urapolkuni -valmennukseen ja tuli valituksi. Kyseinen valmennus sopii erityisesti henkilöille, jotka hyötyvät ryhmämuotoisesta ja pidempikestoisesta valmennuksesta.

3. Heli aloitti Oma urapolkuni -valmennuksen, joka eteni näin:
;; Viiden päivän aloitusjakso, jolloin käydään läpi omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita työelämän vaatimuksiin nähden.
;; Aloitusjakson jälkeen Heli valitsi ”Koulutuksen kautta työuralle” -jakson, jossa selvitetään mitä alaa asiakas voisi lähteä opiskelemaan, millaisten opintojen kautta saisi vahvistettua omaa osaamista tai mikä uusi ala olisi asiakkaalle sopiva.
;; Lisäksi Heli kävi kaksi päivää kestävän ”Terveys ja työelämä” -jakson, jossa kartoitettiin omaa hyvinvointia ja tehtiin fyysisen työkunnon testaus, johon sisältyi myös kehonkoostumusmittaus. Lopputuloksena laadittiin suunnitelma työkyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
;; Heli pääsi keskustelemaan opiskeluvaihtoehdoista myös ammatinvalintapsykologin kanssa. Tämä selkiytti ajatuksia entisestään mikä ala olisi sopiva ja mielekäs.

4. Heli sai uravalmennuksesta vertaistukea valmennusryhmästä muilta samassa tilanteessa olevilta sekä apua monipuolisesti oman urapolun etsimiseen ja sopivien vaihtoehtojen valintaan.

5. Heli löysi valmennuksen avulla uuden alan, jota hän päätti lähteä opiskelemaan. Lisäksi Heli haki valmennuksen aikana viiteen työhön, ja sai lopulta osa-aikaisen työn, jota hän voi tehdä opintojensa ohessa.

Heli kertoo itse, että on kokenut Oma urapolkuni -valmennuksen merkittäväksi etapiksi oman työuran etenemisen kannalta. Lisäksi hän kokee, että muiden ryhmäläisten kannustamisen ansiosta hän sai vahvistettua ammatillista itsetuntoaan ja sai osa-aikaisen työn kontaktoimalla työnantajaa suoraan.

”Valmennuksessa pääsi peilaamaan omaa osaamista työmarkkinoihin ja prosessi sai ajattelemaan asioita uudesta näkökulmasta. Sain konkreettisia eväitä oman osaamiseni markkinointiin. Ehkä tärkeimpänä koen rohkaisun ja kannustamisen, jota sain Koulutusavaimen valmentajalta sekä muilta ryhmäläisiltä, ja uskalsin ottaa uuden askeleen kohti unelma-alaani”, kertoo Heli kokemuksistaan.