Jos kärsit mielenterveyden häiriöistä kuten esimerkiksi masennus-, ahdistus-, paniikki- ja pakko-oireista sekä epävakaasta persoonallisuudesta, ryhmäpsykoterapia soveltuu sinulle.

Ota yhteyttä: ryhmäpsykoterapeutit Pekka Kela ja Riitta Korhonen tarjoavat uutta hoitomuotoa kainuulaisille

Ryhmäpsykoterapia tuo helpotusta psykoterapeuttipulaan, sillä ryhmässä apua saa yhtä aikaa moni mielenterveyden häiriöistä kärsivä. Terapiassa pyritään keskustelujen avulla helpottamaan psyykkistä kärsimystä ja lieventämään oireita, jotka vaikuttavat ihmisen toimintakykyyn ja selviytymiseen.

Toimialajohtaja Laura Haataja Koulutusavaimesta sanoo, että Kainuussa on iso pula psykoterapeuteista. Potilaat joutuvat jonottamaan pitkiäkin aikoja päästäkseen terapiaan.

“Ryhmäpsykoterapia on hyvä vaihtoehto yksilöterapialle. Terapiamuotona se antaa lisäulottuvuutta yksinäisyydestä, jännittyneisyydestä ja ihmissuhdevaikeuksista kärsiville.”

Haastattelujen kautta mukaan ryhmään

Ryhmäpsykoterapeuteiksi jo 2008 valmistuneet kajaanilaiset Pekka Kela ja Riitta Korhonen aloittavat toiminnan Kajaanin Teppanassa heti, kun ryhmä saadaan kokoon. Ryhmään pääsee mukaan haastattelun jälkeen. Ryhmäpsykoterapiassa yhteistyökumppanina on Koulutusavain.

Kelan ja Korhosen pohjakoulutuksena on psykiatrisen sairaanhoitajan tutkinto.

Pekka Kelalla on myös musiikkiterapeutin pätevyys. Hän on toiminut yksityissektorilla musiikkiterapeuttina ja ohjannut musiikin ohessa pienryhmiä ja isompaakin orkesteria Symppikset.

Riitta Korhonen on työskennellyt Kainuun Sotessa sairaanhoitajana aikuisten mielenterveyspalveluissa osasto-, kuntoutus- ja avohoitotyössä. Yksilövastaanottotyön lisäksi hän on ohjannut terapiaryhmiä 14 vuoden ajan.

Halu luottamukselliseen keskusteluun

Tärkeimpänä ominaisuutena ryhmään tulijalta edellytetään kykyä ja halua luottamukselliseen keskusteluun sekä sitoutumista viikoittaisiin ryhmäistuntoihin.

-Keskustelujen teemoina voivat olla mm. oma henkilökohtainen historia, kuinka on tullut lapsuudessa kohdelluksi, minkälaisia opittuja tapoja ja selviytymiskeinoja on oppinut, kuinka turvallinen tai turvaton on elämä ollut. Kaikki kokemukset vaikuttavat tunteiden käsittelemiseen, ihmissuhteisiin, toimintatapoihimme, asenteisiin jne.

Keskustelujen myötä oma identiteetti ja itsetuntemus vahvistuvat. Terapiamuotona se antaa sosiaalisen lisäulottuvuuden yksinäisyyden, jännittyneisyyden ja ihmissuhdevaikeuksien kanssa kamppaileville.

Ryhmäpsykoterapia sopii kaikille, joille psykoterapia sopii: masennus-, ahdistus-, paniikki- ja pakko-oireista sekä epävakaasta persoonallisuudesta kärsiville.

-Ihmisen perustarve on olla suhteessa muihin, kuulua johonkin sosiaaliseen ympäristöön, saada puhua muiden kanssa ja kertoa omaa tarinaa sekä kuulla toisen kokemuksia. Ryhmät yhdistävät, tuovat ihmiset yhteyteen toistensa kanssa. Jokaiselle ihmiselle on tärkeää saada kokea olevansa tärkeä ja että on toisia ihmisiä, joiden hyväksi kannattaa ponnistella.

Ryhmässä jokainen on tasavertainen, yhtä arvokas. Jokaisen mielipide, kertomus, tarina, ajatus on tärkeä.

-Jokainen voi auttaa toista ryhmäläistä työstämään asioita, joiden vuoksi on terapiaan hakeutunut ja samalla saada itselleen arvokkaan kokemuksen – olla tärkeä toiselle.

Keskustelujen avulla ja ajan myötä asiat kypsyvät ja tulevat käsitellyksi – se mahdollistaa minuuden kehittymisen. Sekin ryhmäläinen, joka ehkä oli keskustelun ajan hiljaa, saattoi saada kosketuksen omiin tunteisiin toisen/toisten ryhmäläisten kautta.

Keskustelujen aiheet kumpuavat ryhmästä

Kukaan ei halua mielenterveyden häiriöitä. Kukaan ei halua kärsiä psyykkisistä oireista.

Ryhmässä ihminen voi kokea valtavan suurta helpotusta, kun huomaa toisillakin olevan samankaltaisia kokemuksia, tunteita ja oireita. Enää ei tarvitse olla yksin, huomaa tulevansa ymmärretyksi ja ymmärtävänsä muita. Vertaistuen voima auttaa jaksamaan ja vie eteenpäin.

Ryhmäistunnoissa keskustelut ovat avoimia, yhdessä asioiden pohtimista. Valmista, etukäteen määriteltyä keskusteluaihetta ei ole, vaan tärkeät käsiteltävät asiat nousevat ryhmäläisten omista kokemuksista ja ajatuksista. Kun ryhmässä on riittävästi luottamusta ja ryhmä koetaan turvalliseksi, on tärkeiden asioiden mahdollista tulla käsiteltäväksi.

Omien reaktioiden ja tunteiden pohtimiseen ja tarkastelemiseen tulee laajuutta ja syvyyttä toisten ryhmäläisten kokemusten ja kertomusten kautta. Se, mitä muut ryhmäläiset kertovat, kuinka itse reagoi asioihin ja mitä tuntee, auttaa myös muita ryhmäläisiä.

Ryhmäpsykoterapia on tiivistä hoitoa

Ryhmäpsykoterapia on tiivistä hoitoa. Kokoontumisia on vuodessa noin 80, yleensä kaksi istuntoa peräkkäin. Terapia kestää 1-3 vuotta. Ryhmään valitaan haastattelujen perusteella 6-8 henkilöä.

Ryhmäpsykoterapiaan on mahdollista hakea Kela:n tukea (16-67-vuotiaat), jota varten tarvitaan psykiatrin kirjoittama B-lausunto kuntoutuspsykoterapian tarpeellisuudesta. Kuka tahansa voi hakeutua ryhmäpsykoterapiaan omakustanteisesti.

Ryhmäpsykoterapia on edullisempaa kuin perhe-, pari- ja yksilöpsykoterapia.

Ota yhteyttä, jos kiinnostuit

-Mikäli kiinnostuit ryhmäpsykoterapiasta, ota yhteyttä ryhmäpsykoterapeutteihin haastatteluajan varaamiseksi.

-Haastattelussa keskustellaan sinun elämäntilanteestasi ja arvioidaan yhdessä, onko ryhmäpsykoterapia sinulle sopiva hoito-/kuntoutusmuoto.

-Jos sinulla on hoitosuhde psykiatrin kanssa, kysy hänen mielipidettään ja mahdollista lausuntoa ryhmämuotoiseen Kelan kuntoutuspsykoterapiaan.