Tytöillä on huippuosaamista, mutta vaaditaan hoksautusta, jotta uudet uravaihtoehdot nousevat esille.

Aikuisten rooli on merkittävä. Sinä osaat -hankkeessa opettajiin ja ohjaajiin vaikuttaminen on tärkeässä osassa sukupuolistereotypioiden purkamisessa.

YRITYKSESSÄ KANNATTAA OLLA MONENLAISIA TEKIJÖITÄ. KUN ON ERILAISIA IHMISIÄ, VAIKKAPA INNOVAATIO- JA KEHITTÄMISTÖISSÄ, SAADAAN UUTTA AJATTELUA, ERILAISTA OSAAMISTA JA SITEN PAREMPIA TULOKSIA.

Tyttöjen itseluottamuksen puute rajoittaa uravalintoja. Tytöt ovat syystä tai toisesta kriittisempiä osaamistaan kohtaan ja vaativat itseltään paljon. Erityisesti tämä korostuu juuri teknologiateollisuuteen ja teknisiin aloihin liittyvän oman osaamisen arvioinnissa.

– Perinteinen kasvatus vaikuttaa siihen, että tyttöjen pitää olla ahkeria, tehdä paljon töitä ja menestyä koulussa. Pojat ovat enemmän tekeviä, Sinä Osaat -hankkeen Eija Leinonen summaa yleisiä ajatusmalleja.

Microsoftin laskelman mukaan, EU:n bruttokansantuote voisi kasvaa jopa 9 miljardilla eurolla, mikäli Euroopan teknologia-alan työmarkkinoilla olisi yhtä paljon naisia kuin miehiä. (Why don’t European girls like science or technology? Microsoft, 2017)
Huikean kasvuarvion pohjana on oletus, että jos teknologiateollisuuden innovaatiotyössä, tutkimus- ja kehitystyössä sekä muissa alan tehtävissä olisi erilaisia ihmisiä, syntyisi parempia tuotteita.

TOP 3 tärkeää tekijää tyttöjen kannustamiseksi teknologiateollisuuteen:

1. Aikuisten rooli – Mitä kasvattajat tuovat esille?

Opettajien, aikuisten ja vanhempien tehtävä on tuoda esille erilaisia ja myös perinteisistä valinnoista poikkeavia vaihtoehtoja ja auttaa sekä kannustaa tyttöjä tunnistamaan omaa osaamistaan.

2. Stereotypioiden purku – Mitkä ovat tyttöjen juttuja, entä mitkä poikien heiniä?

Ajatusmallit vakiintuvat huomaamatta – mistä tyttöjen kuuluu kuunnostua ja millaisia tyttöjen pitäisi olla?
Jumiutuneet ajatusmallit eivät tue teknologiateollisuuteen suuntautumista, koska ”tyttöjen ei kuulu olla kiinnostuneita teknologiasta.

3. Ennakkoluulot – Käsitys teknologia-alasta ja -töistä on kapea erityisesti tytöillä.
Tytöillä on usein hyvin niukka kuva siitä, mitä työskentely teknologian parissa tarkoittaa. Syynä lienee pitkälti se, että tyttöjä ei tutustuteta alalle, koska sitä pidetään poikien juttuna. Tytöille ei ole myöskään riittävästi roolimalleja.

ENHÄN MÄ TIENNYTKÄÄN, ETTÄ TEKNOLOGIALAN TYÖT VOI OLLA TÄLLAISIA

Innostamisen ja itsevarmuuden vahvistamisen keinot voivat olla hyvin yksinkertaisia. Kansainvälisen Sinä osaat -hankkeen työpajatoiminnassa jo aiheesta jutteleminen on tuonut oivalluksia tytöille heidän omista tulevaisuuden mahdollisuuksista.
Esimerkiksi floristin ammattia miettinyt tyttö pohti työpajan jälkeen, että ehkä hänestä voisikin tulla isona insinööri.

Sinä osaat -hanke innostaa tyttöjä värkkäilemään ja tutkimaan miten jokin vempain toimii. Teknologiateollisuus kiinnostaa tyttöjä, kunhan stereotypioista päästään eroon.

9-luokkalaisille ja sitä vanhemmille tytöille on tulossa Sinä osaat -hankkeen järjestämiä työpajoja, joissa tutustutaan teknologiateollisuuden töihin. Lisäksi opettajille ja ohjaajille on tulossa omia koulutuksia ja työpajoja. Kouluille on luvassa infotilaisuuksia.

Hankkeessa halutaan vaikuttaa vahvasti aikuisten ajatuksiin. Valinta hakea teknologia-alan koulupaikkaa, pitäisi olla aivan samanlainen valinta niin tytöille kuin pojillekin. Oman osaamisen ja mielenkiinnon pohjalta.

Yksi konkreettinen toimi asian edistämiseksi on teknologia TET: kouluvuoteen kuuluva työelämään tutustuminen teknologia- tai teollisuusalan yrityksissä. TET-paikka voi olla esimerkiksi tietotekniikka-alan yritys, ympäristöteknologiayritys, metsä- tai valmistavan teollisuuden yritys tai vaikkapa pelialan yritys.
Yrityksiä muistutetaan, että TET-harjoittelija ei ole tulossa kahvinkeittoon tai pyyhkimään pöytiä, vaan tutustumaan ja seuraamaan työntekijöiden oikeita työtehtäviä.

ROOLIMALLIEN SUURI MERKITYS

Esikuvat ja roolimallit tuovat mahdollisuuksia todellisiksi. Niitä tuodaan näkyville työpajoissa.

– Tytöille on ollut tärkeä päästä näkemään alalla työskenteleviä ja opiskelevia naisia. Silloin luottamus omaankin pärjäämiseen kasvaa. Tytöt huomaavat, että kyllähän me osataan, Leinonen miettii.

Tytöt pääsevät kuuntelemaan teknologian parissa työskenteleviä ja opiskelevia naisia. Vaikkapa sähkötekniikkaa opiskeleva nuori nainen antaa samaistuttavan mallin, jonka kautta koululaiset voivat miettiä omia tulevia opiskelupolkujaan.

Roolimallit jakavat lisäksi kokemuksiaan ja tietoa sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi ”my day” -tyylisillä YouTube-videoilla pääsee kurkistamaan, miltä roolimallien normaali työpäivä näyttää.

MIKÄ INNOSTAA TYTTÖJÄ TEKNOLOGIAN PARIIN?

– Kun pääsee kokeilemaan, värkkäämään ja tutkimaan miten asiat toimivat.

– Hyödyn ja syy-yhteyksien näkeminen on tärkeää. ”Jos teen jotain, mitä hyötyä siitä on?”

– Tyttöjä kiinnostavat teknologiat, joilla voi auttaa muita. Esimerkiksi ympäristöteknologia tuntuu merkitykselliseltä.

HOKSAUTUS ON TÄRKEÄÄ

Yhteiskunnan stereotypioiden purkaminen vaatii tietoista hoksaamista. Eivät opot ja vanhemmat ilkeyttään tai hölmöyttään ohjaa stereotypioilla.

– Sitä ei vain huomata, että tyttöjen kanssa tulee keskusteltua erilaisista uravalinnoista kuin poikien, Leinonen kommentoi.

Kielellä on iso merkitys. Se millä lailla kouluissa ja kotona puhutaan miehistä, naisista ja eri ammateista, luo nuorille huomaamatta ennakkoajatuksia.

Työkalut ja tieto opettajille on tärkeässä osassa. Miten tehdään sukupuolisensitiivistä ammatinohjausta, sekä mistä löytyy tietoa eri aloista. Teknologia-alat ja digitaalinen maailma muuttuvat nopeasti. Se tuo lisähaastetta opettajille ja ohjaajille.

Välttämättä ei ole tiedossa, minkälaisia työmahdollisuuksia alat tarjoavat. Kollegoiden välinen vuoropuhelu koulumaailmassa on hyvä pohja muun muassa uusille ideoille ja ajatuksille.

FAKTA

Mitä Sinä osaat -hanke haluaa saada aikaan:

– TYTÖILLE: Tuodaan esille erilaisia teknologiateollisuuden ja tekniikan alojen mahdollisuuksia.

– TYTÖILLE: Vahvistetaan tyttöjen luottamusta omaan huippuosaamiseensa.

– OHJAAJILLE: Tuetaan opettajien ja ohjaajien osaamista. Hoksautetaan pohtimaan omia ajatus- ja toimintamalleja.

– OPETTAJILLE: Tuodaan tietoa opettajille ja ohjaajille teknologia-alan mahdollisuuksista.

HERÄTTIKÖ BLOGI AJATUKSIA?

Lue lisää Sinä osaat -portaalista ja ota yhteyttä:
Klikkaa ja tutustu tarkemmin: https://www.sinaosaat.fi/
Yhteystiedot:
Eija Leinonen, eija.leinonen@koulutusavain.fi

Opettajat Sinä Osaat -workshopissa Belgiassa. Kollegoiden välinen vuoropuhelu on tärkeää uusille ideoille ja ajatuksille.