1. Asiakastyön prosessimaisuus

Ohjaajan tärkeä tehtävä on tukea asiakasta kohti aktiivista toimijuutta. Tämä vaatii aitoa kohtaamista, dialogista vuorovaikutusta, luottamusta ja kannustavaa palautetta.

2. Asiakasohjauksen laatu

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa ohjaajan esittämät kysymykset suuntaavat keskustelun tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseksi käytettäviin keinoihin. Ajatuksena on asiakkaan omien voimavarojen etsiminen ja vahvistaminen.

3. Kumppanuus- ja verkostotyön merkitys

Ohjaaja tekee usein työtään moniammatillisen verkoston jäsenenä. Yhteistyö vaatii mm. tietoa toimijakentästä, suunnitelmallisuutta, sitoutuneisuutta, toisten arvostamista, resurssointia ja yhteistä ongelmanratkaisua.

Ohjausosaamisen asiantuntijuudelle on lisääntyvää kysyntää mm. työllisyyteen, opinto-ohjaukseen, hyvinvointiin ja kuntoutumisprosesseihin liittyvissä tehtävissä. Myös ohjauspalvelujen laatu on merkittävä tekijä toimintaympäristön muuttuessa ja tarve ohjausosaamisen jatkuvalle kehittämiselle on välttämätön.

Jos ohjausala kiinnostaa, nyt sinulla on mahdollisuus vahvistaa osaamistasi tai etsiä tietäsi ohjausalalle!

Katso koulutuksesta TE-livetallenne