Vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot ovat tärkeitä työelämätaitoja ja niiden merkitys korostuu tulevaisuuden työssä ja työn hakemisessa. Vuorovaikutusosaamisella on yleensä positiivista vaikutusta mm. urakehitykseen, työmotivaatioon sekä omaan hyvinvointiin, mukaan lukien työhyvinvointi.

Vuorovaikutustaitoja tarvitaan ihmisten kohtaamisissa erilaisissa tilanteissa. Taidot ovat paljon muutakin kuin puhumista ja esiintymistä ja klisee siitä, että sulavasanainen ekstrovertti olisi aina hyvä vuorovaikuttaja ei välttämättä pidä paikkaansa. Hyvä viestijä osaa sopeutua tilanteisiin, osaa ottaa huomioon erilaiset persoonat ja osaa viestiä tilanteen mukaisesti – tällä taidolla on erityistä merkitystä asiakaspalvelutilanteissa.

Periaatteessa muut ihmiset määrittelevät sen, oletko hyvä viestijä vai et, vuorovaikutustaitojen kehittämisessä onkin avainasemassa itsetutkiskelun lisäksi saatu palaute. Vuorovaikutusosaaminen ja asiakaspalvelutaidot ovat hyödyllisiä taitoja missä ammatissa tahansa. Ne ovat taitoja, joita voi oppia ja kuka tahansa voi näitä taitoja vahvistaa lähtötilanteensa ja tavoitteensa mukaisesti. Näiden taitojen myötä vahvistuu myös ammatillisuus työtehtävien suorittamisessa.

Vahvista vuorovaikutus- ja asiakaspalveluosaamista koulutuksen koulutussisältö on rakennettu hyvin käytännönläheisten teemojen ympärille. Osallistujat saavat tietoa, taitoa, vinkkejä ja harjoitusta erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Tunnetyöskentelyn kautta vahvistuu myös kyky ymmärtää ja käsitellä sellaisia vuorovaikutustilanteita, jotka herättävät voimakkaita tunteita. Koulutus sisältää myös asiakaspalveluenglantia. Tavoitteena on myös työelämäkokemuksen kerryttäminen ja osaamisen näyttäminen työnantajille ja työllistyminen.

Koulutus on monimuoto-opetusta ja se sisältää useita henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja, joissa tarkennetaan jokaisen yksilöllistä tavoitetta sekä kartoitetaan sopivia TOP-paikkoja. Koulutukseen sisältyy myös 30 päivää työssäoppimista tavoitteen mukaisessa toimintaympäristössä.

Katso TE-livetallenne Hae koulutukseen