Rekrytointi on aikaa ja rahaa vievä investointi, joten sen halutaan osuvan kerralla maaliin. Epäonnistuneen rekrytoinnin kustannukset voivat nousta jopa 10 000 – 100 000 euroon, joten prosessiin kannattaa panostaa. Harmillisen usein päätöksenteossa kuitenkin kompastutaan yleisiin (ja inhimillisiin) virheisiin.

Rekrytoinnin kompastuskivet ovat usein tiedostamattomia

1. Rekrytointipäätös tehdään pelkän haastattelun perusteella

On tavallista, että haastattelu alkaa organisaation ja haettavan tehtävän esittelyllä, minkä jälkeen hakija tietää heti, mitä asioita hänen tulee korostaa itsestään haastattelun aikana. Näin haastateltava voi vaikuttaa paljonkin antamaansa mielikuvaan. Siksi kokeneenkin rekrytoijan voi olla vaikeaa tehdä oikeita päätöksiä pelkän haastattelun perusteella. Haastattelu antaa hakijasta vain kapean kuvan, ja kokonaiskäsitys ihmisestä jää arvoitukseksi.

2. Nopeat tunneratkaisut ja ensivaikutelman vaikutus

Yksi yleisimpiä rekrytointivirheitä on se, että valinta tehdään tunneperäisistä syistä ilman objektiivista ja analyyttista tarkastelua. Tutkimusten mukaan haastattelija tekee päätöksensä usein jo haastattelun ensimmäisen 9 minuutin aikana, minkä jälkeen hän etsii tiedostamattaan hakijasta piirteitä ja vastauksia, jotka tukevat tuota valmiiksi tehtyä päätöstä. Tällöin hakijan tietyt piirteet – joko myönteiset tai kielteiset – korostuvat rekrytoijan silmissä. Pätevä haastattelija ei takerru ensivaikutelmaan, vaan osaa tarkastella hakijaa monesta eri näkökulmasta koko rekrytointiprosessin ajan.

3. Johdattelevat kysymykset ja ennakko-olettamukset

Haastattelutilanteissa on hyvin tavallista, että kysymyksenasettelu sisältää valmiita ennakko-olettamuksia. Tällöin kysymykset johdattelevat hakijan reagoimaan juuri siten, kuin hänen odotetaan vastaavan, eikä haastattelusta saatu tieto välttämättä vastaa täysin todellisuutta.

4. Stereotypioiden annetaan vaikuttaa päätökseen

Ihmisillä on tapana ryhmitellä toisiaan yhdeksi joukoksi samankaltaisten piirteiden perusteella. Vaikka moni kuvittelee ohittavansa stereotypiat omassa ajattelussaan, vaikuttavat ne silti päätöksentekoomme usein enemmän, kuin haluamme uskoa. Mielemme järjestelee hakijoita lokeroihin erinäisten ominaisuuksien perusteella ja liittää hakijaan tiettyjä lokeroon sopivia piirteitä – pitivät ne paikkansa kyseisen henkilön kohdalla tai ei. Saatamme siksi harhautua ajattelemaan henkilöstä asioita, joilla ei ole totuuspohjaa.

5. Samanlainen kuin minä -efekti

Hyvin tyypillinen virhe on se, että rekrytoija etsii hakijasta yhtäläisyyksiä itseensä. Tällöin haastattelija suosii hakijoita, jotka ovat samantyylisiä kuin haastattelija itse on. Esimerkiksi yhteiset harrastukset, taustat, ulkonäköön liittyvät seikat tai mielenkiinnon kohteet saattavat harhauttaa rekrytoijaa pitämään hakijaa soveltuvampana kuin tämä todellisuudessa onkaan.

6. Vaikutelman manipulointi

Pienet vuorovaikutukseen liittyvät tekijät saattavat harhauttaa kokematonta rekrytoijaa yllättävän paljon. Jos haastateltava esimerkiksi myötäilee rekrytoijaa nyökyttelemällä ja hymyilemällä, voi se lisätä hakijan miellyttävyyttä rekrytoijan silmissä ja vaikuttaa haastattelijan muodostamaan mielikuvaan hakijasta. Rekrytoijan on tärkeää olla tietoinen erilaisista vaikutusmekanismeista, jotta hän osaa välttää yleisimmät sudenkuopat eikä anna niiden ohjailla päätöksentekoaan liikaa.

Soveltuvuusarvioinnit antavat hakijasta huomattavasti enemmän tietoa

Kuten yllä olevat rekrytoinnin haasteet osoittavat, voi haastattelu antaa hakijasta ohuen tai jopa vääränlaisen kuvan. Psykologian ammattilaisten tekemissä soveltuvuusarvioissa sen sijaan hakijasta saadaan kokonaisvaltainen käsitys, joka antaa huomattavasti enemmän konkreettista tietoa päätöksenteon tueksi. Testit paljastavat muun muassa hakijan puheiden ja toiminnan väliset ristiriidat sekä voivat antaa viitteitä persoonallisuuden piirteistä, joista voi olla haittaa esimerkiksi esimiestyössä.

Koulutusavaimen laatimat soveltuvuusarvioinnit kestävät kokonaisen päivän ajan sisältäen monipuolisia psykologisia testejä, vertailuja, työtilannesimulointeja sekä ryhmätilanteita. Päivän aikana nähdään, miten hakija käyttäytyy erilaisissa tilanteissa, ja kuinka hän vuorovaikuttaa muiden hakijoiden kanssa. Testien avulla työnantaja saa täsmällisempää tietoa hakijan osaamisesta, persoonallisuudesta, pätevyydestä sekä soveltuvuudesta haettuun tehtävään.

Missä tilanteessa soveltuvuusarviointia kannattaa hyödyntää?

Koska osaava ja motivoitunut henkilöstö on menestyksen avainasioita, kannattaa rekrytointiin aina panostaa. Mikäli resursseja ei ole riittävästi käytettävissä, on hyvä tukeutua rekrytointiammattilaisten apuun. Mikä tahansa organisaatio, joka haluaa varmistaa tekevänsä laadukkaita rekrytointeja, hyötyy monipuolisista soveltuvuustesteistämme. Testitulokset jäävät työnantajan käyttöön ja moni käyttääkin niitä myös myöhemmin esimiestyön tukena.

Useimmiten palvelua hyödynnetään ylemmän tason tehtävissä alasta ja sektorista riippumatta. Myös insinööri- ja esihenkilötason tehtäviin tehdään paljon soveltuvuusarviointeja. Mitä korkeammat ovat työn vaatimukset, sitä enemmän rekrytointiin kannattaa panostaa. Yhden henkilön soveltuvuusarvion kustannus on alkaen 750 euroa. Se on vain murto-osa jopa kuusinumeroisen virherekrytoinnin hinnasta – ajansäästöstä puhumattakaan.

Koulutusavaimen ammattilaiset voivat hoitaa koko rekrytointiprosessin työpaikkamainoksesta viimeisiin vaiheisiin saakka, tai olla vain loppuvaiheessa mukana soveltuvuusarviointien osalta. Yhteistyö alkaa tapaamisesta työnantajan kanssa, jolloin selvitetään rekrytoinnin tarpeet ja haettavan henkilön profiili. Koko prosessi räätälöidään juuri sellaiseksi, kuin yrityksen tarpeisiin parhaiten sopii.

Ota yhteyttä ja tilaa soveltuvuusarviointi

Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää rekrytointitarpeestanne sekä palvelumme sopivuudesta yrityksellenne. Mikäli tilaat soveltuvuusarvioinnin, pyrimme järjestämään sen 1 – 2 viikon sisällä yhteydenotostasi.

Jaamme yhteisen tavoitteen: haluamme löytää teille sitoutuneen, pätevän ja pitkäaikaisen työntekijän.

Lisätietoja rekrytointipalveluista antaa konsulttimme Aija Juntunen: 044-982 3494 tai aija.juntunen@koulutusavain.fi